Prawa wierzyciela wobec dłużnika

Wiele osób, które zaciągają zobowiązania, zapominają o terminowym ich regulowaniu. Dzieje się to z wielu przyczyn, czasami mamy do czynienia z sytuacjami losowymi. Niestety zdarza się tak, że kredytobiorca zaciąga kredyt mimo to, że zna swoją sytuacje finansową i wie, że nie będzie w stanie go spłacać. W takim przypadku można mówić nawet o wyłudzeniu środków finansowych. Warto jednak pamiętać, że wierzyciel ma również swoje prawa wobec dłużnika. Należą do nich przede wszystkim:

– Możliwość upominania dłużnika, aby ten swoje zobowiązanie uregulował w jak najszybszym terminie.
– Naliczanie dodatkowych opłat, które będą związane z nieterminowym regulowaniem należności. Można tutaj wymienić odsetki, koszty wysyłania listów upominających, odwiedziny windykatora itp.
– Prawo do wyboru sposobu egzekwowania długów. Oznacza to, że od wierzyciela zależy czy sprawa zostaje skierowana do firmy windykacyjnej, jeśli tak, to wierzyciel wybiera jaka to firma. Bądź też istnieje możliwość skierowania sprawy do komornika.
– Wierzyciel również decyduje, czy podpisze ugodę z dłużnikiem czy też nie.
– Ma prawo również do informacji o majątku dłużnika, jego możliwościach finansowych.
Warto pamiętać, że zaciągając zobowiązania należy je spłacać. Wierzyciele mają swoje prawa i bardzo chętnie z nich korzystają. Jeśli dłużnik będzie współpracował, nie będzie unikał odpowiedzialności tym lepiej dla niego. Dzięki temu uniknie kłopotów, dodatkowych kosztów, które mogą być naprawdę duże.