Funkcje weksla

Najprościej tłumacząc czym jest weksel trzeba powiedzieć, że jest to narzędzie finansowe, rodzaj papieru wartościowego, którego wartość jest określana przez prawo wekslowe. Zasady wspomnianego prawa wekslowego czyli jego wystawiania i obrotu w polskim prawie reguluje bardzo stara ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku – prawo wekslowe. Każdy weksel posiada 5 zasadniczych funkcji do których należą:


– funkcja obiegowa jest ona związana z możliwością nieograniczonego przenoszenia praw wekslowych z jednej na drugą osobę przy pomocy indosu. Dzięki temu weksel jest bardzo trwały.
– funkcja płatnicza – polega ona na tym, że weksel można wręczyć zamiast pieniędzy/zapłaty przy zakupie towarów lub usług. Jednak wręczenie go nie uważa się za równoważne z zapłatą.
– funkcja gwarancyjna gwarantuje/zabezpiecza zapłaty weksla przez wszystkie osoby, które są na nim podpisane.
– funkcja refinansowa – najprościej ujmując, dzięki tej funkcji weksel może zostać wykupiony przez bank przed terminem płatności za sumę wekslową pomniejszoną o dyskont.
– funkcja kredytowa – ostatnią funkcją weksla jest funkcja kredytowa. W przypadku tej funkcji weksel wyraża się w odroczonym terminie płatności należności za zakupione usługi bądź towary do daty oznaczonej na wekslu. Czyli działa jako kredyt.